De 10 zekerheden van Qualis

Wilt u naar aanleiding van deze zekerheden meer weten? Wij vertellen u graag meer!

Neem nu contact op

1

Onafhankelijk
Qualis is een geheel zelfstandig kwaliteit meetbureau. Qualis heeft geen enkele binding met schoonmaakbedrijf of intermediair.

2

Objectief
Qualis kijkt alleen naar de geleverde kwaliteit in relatie met datgeen is ingekocht.

3

Alleen werkprogramma is de leidraad
Qualis meet de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden alleen met een actueel werkprogramma. Geen discussies.

4

Meten direct na uitvoering van de werkzaamheden
Kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden is alleen meetbaar direct of vrijwel direct na de uitvoering.

5

Geen onterechte afkeuringen
Qualis meet alleen de kwaliteit van de werkzaamheden. Bij Qualis geen dure hermetingen.

6

Bewezen kwaliteit meetsysteem : LOSK
Qualis maakt gebruik van het meetsysteem LOSK-QMS. Dit systeem heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een zeer professioneel systeem waarbij de nadruk ligt op een juiste en eerlijke verslaglegging van het schoonmaakkwaliteit.

7

Differentiatie in de gemeten onderdelen
Bij Qualis is de vervuiling van een toiletpot belangrijker dan een licht stoffig roostertje ergen boven aan het plafond. De foutwaardes van de onderdelen zijn dan ook gedifferentieerd. Geen afkeuren om het afkeuren.

8

Professionele analyses, verslaglegging en advies
U ontvangt direct na iedere meting een inzichtelijk en compleet verslag van de uitgevoerde meting. Op uw verzoek kunnen wij u adviseren omtrent de vervolgstappen.

9

Metingen verricht door gekwalificeerde en opgeleide auditors
Qualis heeft een groot netwerk van geaccrediteerde auditors. Zij komen allen uit de schoonmaakbranche. Ook de auditors zijn niet gebonden aan schoonmaakbedrijven.

10

De kosten van de metingen zijn vriendelijk en niet commercieel
Qualis heeft als doelstelling om de schoonmaakbranche eerlijker te maken. Een eerlijke en deskundige meting is hierbij een absolute must. Dat moet dan wel betaalbaar zijn.