Voor wie?

Schoonmaakbedrijven Schoonmaakbedrijven meten vaak zelf de kwaliteit van het geleverde werk. Ook al doet u dat naar eer en geweten, toch ontstaat regelmatig frictie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever. De feitelijke kwaliteit en de beleving van de klant zijn niet altijd in een lijn. Ook hier biedt het meetsysteem van Qualis de juiste oplossing met een objectief waardeoordeel. Geen “slager die zijn eigen vlees keurt”. Daarmee kunt u de dialoog gaan voeren met uw opdrachtgever om te gaan werken naar de goede match tussen werkzaamheden en beleving. U wilt oprecht de kwaliteit periodiek meten en rapporteren maar er is gebrek aan capaciteit. Misschien gebrek aan tijd, misschien gebrek aan kennis/ervaring, misschien gebrek aan een goede tool/systeem. Dat kan gebeuren en dan is het fijn dat u altijd de hulp van Qualis kunt inroepen. Wij meten voor u of de werkzaamheden conform afspraken zijn uitgevoerd en u ontvangt een heldere rapportage van het geconstateerde. Dit geeft u ook een tool om operationeel te gaan sturen op de projecten. U wilt bij offertrajecten duidelijk maken dat de opdrachtgever te maken heeft met een partij die kwaliteit echt hoog in het vaandel heeft staan. Hoe mooi is het dan dat u in zo’n aanbieding kunt aangeven dat u de kwaliteit met een bepaalde frequentie laat meten en rapporteren door een onafhankelijke instantie. Opdrachtgevers Opdrachtgevers kennen eigenlijk 2 redenen om Qualis de kwaliteit te laten bewaken. Wanneer de schoonmaak is uitbesteed aan een schoonmaakorganisatie wil men toch bij tijd en wijlen toetsen of de werkzaamheden inderdaad uitgevoerd worden conform afspraak. Ondanks dat het schoonmaakbedrijf wellicht zelf kwaliteitsmetingen uitvoert wil men toch graag een onafhankelijke bevestiging van de feiten. Daar is Qualis ok de oplossing. We hebben geen andere rol dan meten en rapporteren en hebben geen enkel belang bij de uitkomst van een meting. Dan krijg je een objectief beeld van de kwaliteit. Bij een situatie met schoonmaak in eigen beheer is het van belang dat men zeker weet dat er goed en verantwoord gewerkt wordt. Een externe partij kan dat dan prima meten en rapporteren en zodanig handvatten bieden voor continuïteit of verbetering van de kwaliteit. Zeker als je beseft dat we met een proces-evaluatie ook kijken of er (maatschappelijk) verantwoord gewerkt wordt. De weg naar het resultaat is eigenlijk net zo belangrijk als het resultaat zelf. Intermediairs Zijn professionals als het gaat om aanbesteden, adviseren en contractbeheer. De geleverde kwaliteit bewaken is daar een onderdeel van. Ook hier kan echter een situatie ontstaan waarbij opdrachtgever of schoonmaakbedrijf een ander gevoel van de kwaliteit hebben dan dat de meting van de intermediair doet vermoeden. Om die patstelling te doorbreken kan een onafhankelijk oog de uitkomst bieden. Omdat wij geen partij zijn in de driehoeksverhouding opdrachtgever-intermediair- schoonmaakbedrijf kan een objectief beeld voldoende duidelijkheid bieden om iedere discussie over de kwaliteit te beëindigen. Hoe de kwaliteit ook is, goed of slecht, het rapport zal dat beeld helder en duidelijk weergeven. Zo kan zich ook de situatie voordoen dat de intermediair zelf al bij de aanbesteding stelt dat de voortgang in kwaliteit door een onafhankelijke partij, Qualis, bewaakt en gerapporteerd zal worden. Wij zijn van mening dat dat objectieve beeld alleen maar kan bijdragen aan lange en goede samenwerkingen.