Borging

Onze auditors zijn gehouden aan gedragsregels om te zorgen dat die objectiviteit, onafhankelijkheid en kwaliteit van meten buiten iedere twijfel staat.
Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat u daar niet van overtuigd bent dan hebben wij voor u 2 loketten waar u terecht kunt. Beide commissies worden voorgezeten door een extern persoon die niet in dienst van of gelieerd is aan Qualis. Ook hier willen we objectiviteit borgen.
Intergiteitscommissie Hebt u het gevoel dat de objectiviteit of onafhankelijkheid niet voldoende geborgd is bij een meting dan kunt u dat hier melden. De commissie onder leiding van Tom Dissel zal uw klacht in behandeling nemen. Na evaluatie zal de uitslag met u gecorrespondeerd worden.
Klachtencommissie Hebt u een klacht over de uitvoering van een meting dan kunt u dat graag melden. Wij streven naar perfectie en uw hulp is daarbij zeker welkom. Hebt u een klacht, mail het ons dan zo duidelijk mogelijk en de klachtencommissie zal uw klacht onder leiding van de voorzitter van de klachtencommissie Stefan Faaij, ter hand nemen. Ook hiervan krijgt u uiteraard terugkoppeling.

Toen ik werd benaderd door Qualis voor de rol van voorzitter integriteitscommissie hebben we nog uitgebreid gesproken over doelen, beleid, werkwijze enz. Ik kende de manier van werken en de achterliggende gedachte van LOSK.
Ik juich de ontwikkeling van de branche met Qualis hierin sterk toe en kan deze ontwikkeling alleen maar zien als verbetering van de branche.
Als voorzitter van de integriteitscommissie zal ik mij met de commissie buigen over ingekomen klachten inzake integriteit van Qualis dan wel haar auditors als dit zich zou aandienen. Ongeacht wie de klacht indient, deze zal altijd serieus genomen worden en onderzocht worden door de commissie.

Ook in mijn rol als commercieel/operationeel directeur bij Toekomst Schoonmaakbedrijven is integriteit, oprechtheid en transparantie voor mij en voor mijn organisatie een paal onder het fundament. Dat men mij vroeg voor de functie en omdat men zei, en ik citeer “Jouw naam en reputatie als integer ondernemer algemeen bekend is in de branche ben je de juiste persoon voor deze rol” is een mooi compliment. Op deze benadering ben ik trots en zuinig. Ook deze rol zal ik dus met diezelfde integriteit moeten kunnen oppakken ! Ik ben ervan overtuigd dat dit het geval is.

Vanuit mijn eigen overtuiging dat ik deze functie naar eer en geweten zal kunnen en willen invullen heb ik ook vrij snel ja gezegd.
Het is mij een genoegen om deze ontwikkeling hiermee te steunen en daarmee de branche ook een beetje te helpen.
Ik hoop u in deze functie nooit te hoeven spreken, maar ik ben er indien er aanleiding toe is.

Enige tijd geleden ben ik door Qualis gevraagd of ik de rol van voorzitter klachtencommissie op me wilde nemen.
Na een uitgebreid gesprek werd mij duidelijk dat Qualis een belangrijke en serieuze rol gaat spelen in onze branche. Als ik dan een steentje kan bijdragen dan voel ik me vereerd. Als voorzitter van de klachtcommissie zal ik mij met de commissie gaan buigen over de ingekomen klacht inzake uitvoering van metingen. ( als die er komen ) Dat kan een klacht zijn van een van de drie stakeholders. Het schoonmaakbedrijf, de opdrachtgever of de intermediair.

Omdat ik deze ontwikkeling met de intrede van Qualis steun en oprecht meen dat dit zal bijdragen aan een verdere professionalisering, transparantie en eenduidigheid in de branche ben ik bereid daar tijd voor vrij te maken indien nodig. Iedere klacht zal serieus en grondig onderzocht worden en onze bevindingen zullen teruggekoppeld worden.

Juist omdat Qualis zelf het initiatief neemt tot het opzetten van deze belangrijke commissie is mijn gevoel van vertrouwen in de oprechtheid van de doelstellingen van Qualis voor mij alleen maar versterkt. Ik hoop u dan ook functioneel in deze rol niet te woord te hoeven staan, dan gaat alles naar wens van alle betrokkenen.