Objectief Met een uitstekend meetsysteem dat u een goed beeld geeft van de werkelijke kwaliteit. Geen beleving of inschatting maar feiten met waardering van fouten op basis van impact.
|
Onafhankelijk Qualis heeft geen zakelijke bindingen en voert geen andere activiteiten uit. Dat biedt u zekerheid dat u de realiteit gerapporteerd krijgt.
Onpartijdig Qualis mengt zich niet als adviseur in geschillen of discussies. Ongeacht wie de opdracht geeft, meten gebeurt objectief.
Kwaliteit is eigenlijk niet meer dan ‘de mate waarin de afgesproken werkzaamheden op de juiste momenten (werkprogramma of opleverstaat) en op de juiste wijze (methode) zijn uitgevoerd.

Dat zegt dus niets over hoe schoon een gebouw is. Een heel beperkt werkprogramma kan perfect zijn uitgevoerd (feitelijke kwaliteit) en toch een minder schoon gebouw opleveren (belevingskwaliteit)

Het meten van kwaliteit is van oorsprong een positief instrument dat bedoeld is om inzicht te krijgen in de geleverde kwaliteit, om er vervolgens op te kunnen gaan sturen. Kwaliteit meten zou structureel moeten gebeuren om het hele proces van de schoonmaakdienstverlening te kunnen blijven sturen naar optimale kwaliteit binnen de afspraken die gemaakt zijn.
Met Qualis kunt u de kwaliteit nu laten meten en rapporteren en dat dan ook nog eens heel objectief.
Wij borgen die objectiviteit en onafhankelijkheid doordat we geen andere diensten leveren dan genoemde metingen. We hebben dus nooit belang bij een bepaalde uitkomst van een meting. We leveren geen her-metingen, geen adviestrajecten, geen ondersteunende diensten dus er kan nooit zelfs maar de schijn ontstaan dat we het resultaat beïnvloeden om er commercieel voordeel uit te kunnen halen.
De onafhankelijke, objectieve en onpartijdige steun in de kwaliteits-rug

Schoonmaakbedrijven

Meten vaak zelf de kwaliteit van het geleverde werk. Hierdoor ontstaat regelmatig frictie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever. Ook hier biedt het meetsysteem van Qualis de juiste oplossing met een objectief waardeoordeel.
Lees meer

Opdrachtgevers

Willen graag weten of het geleverde werk conform de afspraken is uitgevoerd en of de werkzaamheden op een correcte wijze zijn uitgevoerd. Qualis meet dit op objectieve wijze.
Lees meer

Intermediairs

Zijn professionals als het gaat om aanbesteden, adviseren en contractbeheer. De geleverde kwaliteit bewaken is daar een onderdeel van. Ook intermediairs kunnen nu met Qualis aantoonbaar objectief de kwaliteit laten beoordelen.
Lees meer