Objectief Met een uitstekend meetsysteem dat u een goed beeld geeft van de werkelijke kwaliteit. Geen beleving of inschatting maar feiten met waardering van fouten op basis van impact.
|
Onafhankelijk Qualis heeft geen zakelijke bindingen en voert geen andere activiteiten uit. Dat biedt u zekerheid dat u de realiteit gerapporteerd krijgt.
Onpartijdig Qualis mengt zich niet als adviseur in geschillen of discussies. Ongeacht wie de opdracht geeft, meten gebeurt objectief.

Schoonmaakbedrijven

Meten vaak zelf de kwaliteit van het geleverde werk. Hierdoor ontslaat regelmatig een frictie tussen schoonmaakbedrijf en opdrachtgever. Ook hier biedt het meetsysteem van Qualis de juiste oplossing met een objectief waardeoordeel.

Opdrachtgevers

Willen graag weten of het geleverde werk conform de afspraken is uitgevoerd en of de werkzaamheden op een correcte wijze zijn uitgevoerd. Qualis meet dit op objectieve wijze.

Intermediairs

Zijn professionals als het gaat om aanbesteden, adviseren en contractbeheer. De geleverde kwaliteit bewaken is daar een onderdeel van. Ook intermediairs kunnen nu met Qualis aantoonbaar objectief de kwaliteit laten beoordelen.